Prioriteringar

Vad lägger vi egentligen vår tid och vår energi på?

smartphone-569059_640

Foto: Pixabay

Barn frågar inte efter den andras yrke eller
ras. Det viktiga är att den andra också är
människa och att man kommer överens.
– Ur boken ”Råd från hjärtat” av
Dalai Lama

Utvecklingspsykologen Michael Tomasello berättar i boken ”Därför samarbetar vi” att det inte bara är människor som utvecklar kulturer. Inom biologin finns många arter som via socialt lärande utvecklar kulturer – olika sätt att göra olika saker för att dom lever i olika populationer på olika platser med olika förutsättningar.

Ju äldre man blir, desto mindre betydelse
ger man tillgivenhet, vänlighet och
förståelse. Istället blir ras, religion och
nationstillhörighet viktigare. Man glömmer
det väsentligaste och lägger vikt vid dom mest
löjliga saker.
– Ur boken ”Råd från hjärtat” av
Dalai Lama

Det som särskiljer oss människor från andra varelser handlar om socialt lärande som grundar sig på en unik förmåga till samarbete och motivation för samarbete enligt Michael Tomasello.

1) Det är inte bara människor som drar nytta av andras hårda arbete och erfarenheter men det finns inga andra varelser som i lika hög grad förbättrar och vidareutvecklar andras upptäckter och uppfinningar. Det här leder till att nya saker, beteenden och handlingar hela tiden adderas till äldre vilket gör att våra kulturer hela tiden och överallt utvecklas och blir mer och mer komplicerad. Åtminstone sett till att det historiska kulturella arvet hela tiden växer. Den här tillväxten kallas kumulativ kulturell evolution.

2) Det andra som särskiljer människor från andra varelser är att vi skapar sociala institutioner som styrs av regler och normer.

3) En av dom grundläggande processer som inte bara människor använder sig av är lärande via imitation. Det kallar Michael Tomasello exploatering, utnyttjande, eftersom det inte har något med samarbete att göra. Men det som särskiljer människor är den hjälpsamhet som visar sig som aktiv undervisning – att delge andra information som de kan ha nytta av. Något som i grund och botten handlar om hjälpsamhet enligt Michael Tomasello.

4) En annan process som är unik för människor är att vi har en tendens att imitera andra i gruppen utan annat syfte än att likna dem. Det här kallar Michael Tomasello att vi använder oss av konformitetsnormer.  Man anpassar sig till den grupp man vill identifiera sig med. Till konformitetsnormerna hör förutom olika privilegier överenskomna straff och repressalier som riktas mot gruppmedlemmarna varav uteslutning är en.

Enligt Michael Tomasello är dom två mest drivande processerna i vårt sociala lärande aktiv undervisning och konformitetsnormer.

Visste du att vi som bor i Sverige är bland de
mest sekulariserade, individualistiska,
trendintresserade och tillitsfulla personerna
i hela världen. Vi vill inte ingå i en
trosgemenskap, vi engagerar oss helst inte i
föreningar och byter bantnings- och
träningsmetoder lika fort som de avlöser
varandra på nätet. Vi har också ett stort
förtroende för att ”samhället” fixar de
problem som uppstår, vilket är fantastiskt
och bra på många sätt! Men, jag tror att det
är dags för gemensam kraftsamling.
– Lena Bergquist

Människan har en alldeles unik förmåga till samarbete – under förutsättning att intentionerna i gruppen och mellan grupper sammanfaller. Så – hur mycket tid och energi lägger vi egentligen ner på att uppnå våra gemensamma intentioner? Och hur bra är vi på att hålla kursen och inte låta oss distraheras av sidointressen som gruppintressen, personliga intressen, personlig framgång och av pengar?

globala-malen-svenska

Annons