Om demokrati

demokrati händerFoto: Pixabay

Jonathan Ståhl skriver i en ledare med titeln VIKTEN AV ATT HA HÖGT UPPSATTA MÅL:
”Jag såg nyligen ett citat som löd ”If you’re tired of starting over, stop giving up”. Den korta meningen fick mig att tänka till kring vikten av att ha uppsatta mål.”

Vi kan aldrig slå oss till ro och tro att förnuftet
kommer att segra. Demokrati och rättvisa är
bara en förlängning av åsikter. Och dessa måste
ständigt erövras med argument för att inte
ersättas av någonting annat.
– Mattias Lundberg

På Sveriges riksdags hemsida kan man läsa om demokrati:
”Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati. När vi röstar väljer vi vilka partier och personer som vi tycker bäst företräder våra åsikter i riksdag, kommun, landsting och i EU-parlamentet. Olika frågor bestäms på olika nivåer.
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. Men det finns flera saker som kännetecknar en demokrati. I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin.”
Riksdagen kallas också Sveriges lagstiftande församling. När det gäller lagstiftning är trenden att komplexiteten ökar och att bestraffning av kommuner och landsting införts för att de inte följer lagarna. Två exempel på det är förstärkningen av skollagen och patientsäkerhetslagen. Tittar man sen på rättsväsendet så är lagarna inte lika viktiga som rättspraxis. Rättspraxis innebär att ett rättsfall – som har avgjorts i dom högre domstolarna eller i en myndighet – blir prejudicerande, det vill säga vägledande, för hur alla dom komplicerade lagarna ska tolkas för alla liknande, kommande rättsfall. Syftet med att använda sig av praxis är att man vill att alla domstolar i Sverige ska döma lika.
Men som man skriver på Sveriges riksdags hemsida; det finns fler som har makt än Sveriges politiker och rättsväsende och på hemsidan nämns marknaden och massmedia. Men det som inte nämns är den verkställande makten. Den makten har idag en stor tilltro till forskning och statistik och en nästan obefintlig tilltro till vad enskilda medborgare har att säga.

Aktiva medborgare är ett demokratiideal.
De uppfattas också som en brist i vårt samhälle.
– Ur Demokratiutredningens skrift nummer 27

Demokratiutredningen var en statlig utredning som under åren 1997 till 2000 publicerade 32 skrifter och 13 forskarvolymer som skulle vara dialogunderlag för 2000-talets folkstyre. Om den utredningen kan man tillägga – att om det var brist på aktiva medborgare i slutet av förra millenniet så är aktiva medborgare långt mer sällsynta idag.

Rättvisan borde egentligen kallas o-orättvisa.
Den existerar endast under förutsättning att
man aktivt bekämpar orättvisan.
– Georg Klein i förordet till boken ”Den utmätta
tiden” av Peter Noll

Det krävs en viss grad av solidaritet och sentimentalitet för att förstå värdet av idén med demokrati, och en viss grad av lojalitet och rationalitet för att överge den. Samma sak gäller miljön på Jorden, vår gemensamma resurs.

Massmedia är den enda stora makt
som inte har någon motmakt.
– Ingela Agardh, 1948-2008

Det finns i Sverige en myndighet som heter Ekonomistyrningsverket som har som mål att göra Sverige rikare och en annan myndighet som heter Statskontoret vars mål är en effektiv statsförvaltning. Dessa mål sammanfaller inte automatiskt med ett demokratiskt och humanistiskt samhälle. I ekonomistyrda verksamheter med tuffa effektivitetskrav stämplas dom som kommer med synpunkter och förslag som besvärliga. Utomstående kallas för rättshaverister och MISP, ”medborgare som inte sätter punkt”, medan dom som arbetar i verksamheten riskerar att mobbas av ledningen och av sina arbetskamrater.

Den reella demokratin bygger på visionen av
människor som talar med varandra, delger
varandra erfarenhet, lyssnar, jämför sina
beskrivningar och föreställningar och på den
grunden väljer och fattar beslut.
– Ur boken ”Frågan om människovärdet” av
Bengt Nerman

Jonathan Ståhl avslutar sin ledare med orden:
”Ge inte upp och börja om från början utan sträva mot dina mål. En dag kommer du nå dit och då kan du vara extra stolt över dig själv för att du inte gav upp.”

demokrati ord på jordFoto: Pixabay

Mer att läsa:
Göran Lambertz – f.d Justitiekansler
Rättshaverister – problem eller utmaning?

Jonas Stier, förstudie Landstinget Västmanland
Misshandel av systemet – Medborgare som inte sätter punkt

Börje Eriksson, boken ”Bortom leendet”
Individen står ofta helt ensam – Börje Eriksson intervjuas i dn.se

Roland Paulsen, boken ”Vi bara lyder”
Briljant studie i absurditet”, recension av Kajsa Ekis Ekman

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s