Globala målen

I juni i sommar är det 45 år sen FN hade sin första miljökonferens – Only One Earth 1972. Mycket har förändrats sen dess men ämnet är än mer aktuellt idag med all den kunskap vi har.
Med dom globala målen för en hållbar utveckling – målen som världens ledare skrev under 2015 – kan vi göra världen till en bättre plats. Men för att målen ska uppnås till år 2030 måste så många människor så fort som möjligt känna till att målen finns. Det krävs också att alla engagera sig, dvs att dom samarbetar med varandra.
< Läs mer om dom globala målen och se filmen om att detta angår alla – jorden runt>

Regeringenglobala_malen.jpg
<Läs om globala målen och agenda 2030 på regeringens hemsida>

Det sista av målen – mål 17 – handlar om just detta ”Genomförande och globalt partnerskap”. För det är inte världens ledare som kommer att se till att målen uppnås utan vanliga människor som blir tillräckligt många så dom kan påverka ledare och beslutsfattare så dom förändrar sina beteenden och tar dom beslut som gör att vi kan nå dom globala målen. Men då måste vi samarbeta och hela tiden få återkoppling om hur arbetet framskrider.


Hans Rosling – TED@Cannes · 10:04 minuter · Filmad i juni 2010

Världens befolkning uppgår nu till 7 miljarder människor och den kommer att fortsätta att öka men sedan stagnera runt 9 miljarder – förutsatt att vi alla hjälps åt att utrota fattigdomen i världen och se till att alla får gå i skolan. Detta berättar Hans Rosling om i den här filmen. Dom andra möjligheterna som kan hejda befolkningsökningen är  världsomfattade naturkatastrofer eller atomvapenkrig.

Dom 17 hållbarhetsmålen gäller både lokalt och globalt för fattigdom (1) finns även i Sverige och också hunger (2) när klyftorna mellan dom välbärgade och dom utsatta ökar. I låginkomstländer kan ett hinder för att komma ur fattigdom vara att man måste använda större delen av dagen till att hämta rent vatten. Tiden räcker inte till något annat. En cykel kan där utgöra skillnaden mellan att fastna i fattigdom och att hinna odla mat till sig själv och till försäljning. God hälsa och välbefinnande (3) handlar inte bara om att det finns sjukvård utan också om att man blir trodd, lyssnad på och känner sig delaktig här i Sverige. I låginkomstländer där många bor långt från civilisationen kan dörren till god hälsa vara att någon i närheten äger en motorcykel som gör att dom som är sjuka eller gravida kan ta sig till vårdcentralen eller sjukhus. God utbildning för alla (4)  innebär att man inte ska behöva ha en diagnos för att få hjälp i skolan i Sverige. Jämställdhet (5) mellan könen kräver att vi ser människor i första hand som just människor. Rent vatten och sanitet för alla (6) är viktigt för hälsa och utveckling men det leder också till att färre flickor och kvinnor utsätts för våldtäkt om dom inte behöver gå undan i buskarna för att uträtta sina behov. Hållbar energi för alla (7) kräver politiska strategibeslut så industrin och alla andra kan ställa om till nya energikällor. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8) innebär att ingen i Sverige ska behöva bränna ut sig eller bli sjuk på sitt arbete och man ska kunna leva på sin lön. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9) kräver miljöanpassning och långsiktighet istället för överexploatering och vinstbegär. Minskad ojämlikhet (10) får man genom att lära sig se organisationshierarkier och rangordning och sedan förändra sitt sätt att tänka så alla känner sig värdefulla och nyttiga. Hållbara städer och samhällen (11) tar tillvara möjligheter och mänskliga resurser utan att förstöra för framtida generationer. Hållbar konsumtion och produktion (12) handlar om hushållning för dagens och framtidens generationer men även en måttlig tillväxt. Bekämpa klimatförändringarna (13) så balansen återställs mellan vad vi producerar och förstör och det naturen kan ta hand om och reparera. Hav och marina resurser (14) får inte längre användas för sopor och ohållbar exploatering. Ekosystem och biologisk mångfald (15) är förutsättning för liv och balansen får inte rubbas.  I fredliga och inkluderande samhällen (16) känner alla människor tillit till varandra och till framtiden. Genomförande och globalt partnerskap (17) handlar om vikten av att alla känner till dom här målen och att det finns en global vilja att gå samman och lösa dom problem vi har och dom problem vi står inför tillsammans – utan att se till några nationsgränser.

Ge en sol
Ge en sol till jordens barn
Låt den stråla vänlig och klar
Ge en sol till jordens barn
Låt den måla himmel och hav
Hur ska barnens värld se ut
När det Goda Livet tar slut
Kan vi dra en plog och harv
Över jorden varv efter varv
Text: K Gärdestad /
Musik: T Gärdestad

newborn-1328454_640

***

Annons