Globala målen-trilogin

SDG cykel
Visst finns det en risk att det snabba tempot ska
ta kål på människors förmåga till långsamhet.
Det låter kanske inte som någon stor förlust.
Men det finns faktiskt tänkande som kräver
långsamhet.
– Marianne Frankenhaeuser, 1925-2005

I november 2015 kom världens ledare överens om en framtidsplan med 17 globala mål som ska vara uppfyllda till år 2030. Med globala målen-trilogin vill No stress sprida information om att dom här målen finns och om att det är genom mål 17 som målen ska uppfyllas – genom partnerskap och samarbete på alla nivåer – i Sverige och i hela världen. Men det finns ett märkligt fenomen i människornas gemensamma strävande som av historiker kallas ”förnuftets list”. Det är det faktum att människornas gemensamma strävanden nästan alltid blir något helt annat än det avsedda – ofta det direkt motsatta. Man kan spekulera i vad det är som orsakar det här fenomenet men en orsak är dålig gemenskap och det är det som globala målen-trilogin handlar om – vikten av att bli medveten om skillnaden mellan bra och dålig gemenskap. För förutsättningen för att vi ska nå dom 17 globala målen till år 2030 är att alla är beredda att samarbeta och kommunicera med varandra.
Globala målen-trilogin är skriven så kortfattad som möjligt – 17, 23 respektive 22 sidor – till skillnad mot millenniumtrilogin – 567, 632 respektive 703 sidor. Den trilogin handlade dock inte om millenniummålen – dom globala mål som gällde mellan 2000 och 2015.

Ska vi uppnå dom globala målen till år 2030 kan vi inte längre bara tänka på oss själva och måna om Sveriges tillväxt. Istället ingår vi i ett globalt-vi som sträcker sig jorden runt och som också omfattar framtida generationer. Så för att vi ska nå dom globala målen måste vi börja tänka ”lagom” och vi måste lära oss förvandla dålig gemenskap till bra gemenskap. I boken ”Rik på riktigt” kan man läsa:
”Ordet lagom kommer – åtminstone enligt vissa tolkare – från vikingatiden då man skickade runt en bägare mjöd eller vad det nu var. Om alla drack lagom mycket ur bägaren räckte innehållet till alla – laget om. Så visst är ordet lagom ett vackert ord. Lagom – tillräckligt för dig och alla andra.”

Delarna i globala målen-trilogin kan läsas här på No stress eller hämtas som pdf-filer.
No stress ansvarar inte juridiskt för användandet av informationen. No stress har inte som avsikt att vilseleda någon men kan inte garantera att all information är komplett och helt med sanningen överensstämmande. Att verket är skyddat enligt upphovsrätten innebär förenklat att det är No stress som bestämmer vem som ska få ekonomisk vinning av det. All kopiering utan No stress samtycke är OK. Vill du diskutera och kopiera utan att ange källa går det utmärkt och det är dessutom No stress önskemål att så många frågor som möjligt ventileras.


adventure-1807524_1920

Del 1 – MEDBORGARKUNSKAP
Läs som pdf

Margareta Lindholm som har skrivit en bok om Elin Wägner och Alva Myrdal skriver att båda dessa kvinnor var överens om att det var viktigt att kvinnorna gjorde klart för sig vad det var för samhälle dom ville ha efter att dom fått rösträtt, även om dom hade olika åsikter om vad kvinnorna skulle göra.
”Kvinnorna såg inte, eller ville inte se, männens motstånd mot att lämna från sig sin makt. Att gå in i systemet kunde leda till att kvinnorna inom systemet allierade sig med systemet självt och inte med kvinnorna” skriver Margareta Lindholm. Men är det inte så att både kvinnor och män, men också barn och ungdomar, måste göra klart för sig vad det är för samhälle dom vill ha? För om vi inte gör det, hur ska vi medborgare annars veta vad det är vi slåss för?
globala-malen-svenska

Om Livet har en mening?
Upplev Livet som verklighet
och du skall finna frågan meningslös.
– Dag Hammarskjöld, nobelpristagare, 1905-1961

hands-423794_1920
Del 2 – BARA JAG. Om civilisationens tröghet
Läs som pdf

Någon sa att man inte ska förväxla kunskap med kompetens. Den personen hade också en idé om vad det är som behövs för att kunskap ska övergå i kompetens. Nya vanor.

Vore jag Gud då skulle jag gråta över människorna,
dom som jag har skapat till min avbild.
Vad jag skulle gråta över deras ondska och gemenhet
och grymhet och dumhet och deras stackars godhet
och hjälplösa förtvivlan och sorg.
– Astrid Lindgren, 1907-2002

Vi människor är programmerade för att härmas och präglade till rollspel och till att dela in oss i vi och dom. Därför är samarbete och gemenskap något vi måste lära oss och träna på hela livet.globala-malen-svenska

Hur kan uppdraget bli enhetligt
när världen är kluven?
– Dag Hammarskjöld, nobelpristagare, 1905-1961


mental-1831391_1280
Del 3 – HJÄLP! Jag får ingen ordning på mina tankar
Läs som pdf

”Hur kan så många som har det så bra ändå må så dåligt? Till en del är nog detta en följd av många små omedvetna val som vi gjort under påverkan av tidsandan – denna massiva kraft som omger oss, fylld av budskap om vad som är viktigt i livet och ”rätt” att sträva efter. Det är lätt att följa med denna ström av uppfattningar, men då riskerar vi att vår vardag styrs av andras idéer om vad som ger livskvalitet istället för att följa vår egen känsla av vad det innebär att vara rik på riktigt.” Så står det i boken ”Rik på riktigt”.

Uppgivenheten är vår främsta fiende.
– Anna Lindh, politiker, 1957-2003

I samma bok förklarar författarna vad ordet lagom får för betydelse när det används i en vidare mening:
”Ordet lagom kommer – åtminstone enligt vissa tolkare – från vikingatiden då man skickade runt en bägare mjöd eller vad det nu var. Om alla drack lagom mycket ur bägaren räckte innehållet till alla – laget om. Så visst är ordet lagom ett vackert ord. Lagom – tillräckligt för dig och alla andra.”globala-malen-svenska

Det till synes omöjliga är möjligt.
Vi kan ha en bra värld.
– Hans Rosling, 1948-2017


 

Annons